Beatryks

11 tekstów – auto­rem jest Beat­ryks . 

O ileż świat byłby łat­wiej­szy bez mężczyzn. Ale o ile byłby nudniejszy! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lipca 2010, 00:36

Ktoś ko­go ogłusza wściekłość nig­dy nie będzie w sta­nie usłyszeć przepraszam. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 lipca 2010, 00:18

Nasze włas­ne osądy i myśli to często je­dyne co nas ogranicza. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 lipca 2010, 00:37

Cza­sem, aż trud­no uwie­rzyć mi w to, że tak krucha is­to­ta jaką jest człowiek pot­ra­fi prze­jawiać tak sil­ne skłon­ności do autodestrukcji. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lipca 2010, 16:21

Cza­sem poświęca­my ko­muś swo­je życie, nie poświęcając ser­ca, cza­sem jes­teśmy ra­zem tyl­ko dla­tego, że bar­dzo boimy się samotności. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 lipca 2010, 10:29

Naj­dziw­niej­sza niena­wiść to ta zrodzo­na z daw­nej miłości. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 1 lipca 2010, 12:05

Zaczęłam się go bać, kiedy on przes­tał mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 czerwca 2010, 07:28

Byłeś aniołem za życia, na pew­no jes­teś nim po śmierci. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 czerwca 2010, 19:00

„Przy­pomi­nasz mi moją matkę.” To naj­większy kom­ple­ment czy naj­gor­sza zniewa­ga dla kobiety? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 czerwca 2010, 22:55

Nadzieja umiera os­tatnia, ale za to samotnie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 czerwca 2010, 14:43
Beatryks

Kieruję się emocjami przez co kiedyś dostanę kopa. Niczym szekspirowski Merkucjo, co nagadam przez minutę muszę odwoływać przez godzinę. Zbyt dumna, zbyt nieśmiała. Zbyt często się rumieni - albo z wściekłości, albo z zażenowania.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność